NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ CHÍNH 
- Tự tử, gây thương tích, sinh đẻ, sẩy thai, chữa răng (trừ trường hợp cần thiết do thương tích vì tai nạn gây ra cho răng tự nhiên và khỏe mạnh), rối loạn thần kinh và tâm thần, mất trí, nghiện rượu hoặc ma túy, tự đặt mình vào sự nguy hiểm không cần thiết, bệnh hoa liễu, bệnh AIDS hoặc các phức hợp liên quan đến AIDS.
- Bất kỳ bệnh tồn tại trước hoặc bệnh bị loại trừ.
- Bất kỳ môn thể thao chuyên nghiệp, các cuộc đua và thi đấu dưới mọi hình thức, nhảy dù biểu diễn, leo đá hoặc leo núi có sử dụng dây thừng hoặc các thiết bị khác, diều lượn hoặc nhảy dù.
- Mọi sự tổn thất mà không trình báo với cảnh sát địa phương trong vòng 24 giờ, và/hoặc nhà vận chuyển ngay khi xảy ra sự cố.
- Không cung cấp bằng chứng cho những chi phí/ tổn thất có liên quan.
- Mòn, rách, bể vỡ hoặc hư hỏng đối với vật dễ vỡ.
- Trách nhiệm pháp lý do việc sử dụng xe có động cơ, phương tiện đi lại trên không, phương tiện đi lại dưới nước, hành động ác ý, có chủ tâm hoặc phi pháp, bất kỳ chi phí nào phát sinh từ vụ kiện hình sự.
- Lái xe trong tình trạng say rượu hoặc dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc thuốc ngủ.
- Cố ý làm mất hoặc hư hại, sử dụng xe ô tô thuê vi phạm hợp đồng thuê xe.
- Trách nhiệm pháp lý hay tổn thất tài sản cho dù Người được bảo hiểm có chịu trách nhiệm theo hợp đồng thuê xe hay không.
GIỚI HẠN TUỔI 
Bảo hiểm du lịch này dành cho khách hàng có tuổi tối thiểu là 6 tuần cho đến tối đa là 85 tuổi.
THỦ TỤC KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG 
Đơn khiếu nại bồi thường hoàn chỉnh đầy đủ phải được nộp cho Blue Cross Vietnam trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng bảo hiểm cùng với giấy tờ như các báo cáo của bệnh viện, bác sĩ, cảnh sát, hãng hàng không hoặc cơ quan có trách nhiệm khác.
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và bất cứ khi nào, nếu cần sự trợ giúp khẩn cấp hoặc có thắc mắc cần được giải đáp thì khách hàng liên lạc số (+84 - 8) 7309 3999. Đối với chi phí y tế trên 50.000.000 VND thì việc yêu cầu cấp phép về viện phí là qui định. Khi gọi điện thoại, vui lòng cho biết tên họ của Người được bảo hiểm, số Giấy chứng nhận bảo hiểm, địa điểm, tính chất của sự việc cùng với tên và số điện thoại của người liên hệ.
Copyright © 2014 baohiemenviet.com | All right reserved